Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Italian Tiles Oy
Launeenkatu 6
15100 Lahti
Y-tunnus: 2195790-1

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Italian Tiles Oy
Olli Haarala
olli.haarala@italiantiles.fi
050 376 5176

Rekisterin nimi

Italian Tiles Oy asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoituksena on Italian Tiles Oy:n asiakassuhteiden hoito ja ylläpito, yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen, mainonta ja markkinointi.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Osoite, postinumero ja –toimipaikka
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Rekisteritetoja hankitaan

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin pitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö

Rekisterinpitäjä käyttää sivustollaan evästeitä.